Hur man migrerar Outlook-mappar till Hotmail

Microsoft har ett gratis program som gör det väldigt enkelt att porta Outlook-filer till Hotmail; det heter Office Outlook Hotmail Connector. Hotmail Connector fungerar som ett plugin till Office 2003, 2007 eller 2010. När du kör den körbara nedladdningen öppnar du helt enkelt Outlook och ditt Hotmail-konto visas i mappmenyn. Och om du planerar att flytta helt från Outlook gör Connector att flytta mappar till ditt Hotmail-konto ganska mycket att dra och släppa.

Steg 1

Ladda ner filen OutlookConnector.exe från Microsofts webbplats till din dator. Dubbelklicka på ikonen för installationsfilen och slutför installationsguiden. Du måste ange inloggningsinformation till ditt Hotmail-konto.

Steg 2

Öppna Outlook. Du kommer att se i avsnittet "E-postmappar" i den vänstra kolumnen att ditt Hotmail-konto nu visas som en av de tillgängliga Outlook-postlådorna.

För att överföra Outlook-mappar permanent till Hotmail drar du bara dem från deras plats under den primära Outlook-postlådelistan till Hotmail-postlådelistan. Mapparna överförs nästa gång Outlook synkroniseras med ditt Hotmail-konto.