Hur man läser en korrupt eller oläslig bränd CD-R

Vid tidpunkten för publicering ger en CD-R, eller Compact Disc Recordable, upp till 700 MB lagringsutrymme, vilket gör det till ett bekvämt sätt att lagra säkerhetskopiering och andra typer av data. Om du inte kan läsa filerna på en bränd CD-R, använd en återställningsapplikation som Max Data Recovery, CD Recovery Toolbox eller IsoBuster för att återställa dem. Dessa applikationer kan återställa och spara innehållet på en korrupt CD-R på datorns hårddisk.

Steg 1

Använd Max Data Recovery (se Resurser). Denna applikation upptäcker och visar alla filer på en skadad CD-R. Du väljer manuellt de filer du vill återställa och de återställda filerna sparas sedan på skrivbordet. Från den här tiden klickar du bara på de återställda filerna för att öppna dem.

Steg 2

Använd CD Recovery Toolbox (se Resurser). Detta program har ett enkelt användargränssnitt som automatiskt visar korrupta filer på en CD-R. När du har valt de filer du vill återställa manuellt, anger du en destination på hårddisken för att spara data och klickar sedan på de återställda filerna från deras plats för att läsa dem.

Använd IsoBuster (se Resurser). Välj de oläsliga filerna du vill återställa, ange en destination för att spara dem och klicka sedan på de återställda filerna för att öppna och läsa dem. Detta program kan också återställa data på skadade skivbilder och arkiv.