Så här återställer du Sony WEGA för ett utbytesljus

Sony WEGA-tv varnar dig för överhängande projektorlampafel innan en utblåst glödlampa har chansen att förstöra din filmkväll. Men varningar på skärmen och den blinkande LED-lampan på TV: ns framsida kvarstår även efter att du har bytt ut lampan och du måste manuellt återställa lampmeddelandefunktionen för att stänga av dessa meddelanden.

Steg 1

Tryck på "Meny" -knappen på fjärrkontrollen och välj sedan "Inställningar" följt av "Inställning" och sedan "Lampbyte." Det sista alternativet finns längst ner i menyn och kanske inte syns på vissa modeller om du inte bläddrar ner till andra sidan.

Steg 2

Välj "Ja" för att bekräfta att du har bytt ut lampan och tryck sedan på "Enter" -knappen för att återställa lampindikatorn.

Tryck på "Meny" -knappen för att återgå till knappen för att lämna projektorns menysystem.