Hur man överför musik på en LG-cell med en datakabel

Du behöver ingen ytterligare programvara för att överföra musikfiler mellan din LG-telefon och dator. Alla Android-baserade LG-telefoner och många LG-funktioner har stöd för masslagringsläge när de är anslutna till en dator via USB-datakabeln. Om du aktiverar detta läge på din enhet kan datorn känna igen din telefon som en flyttbar enhet. Du kan sedan använda en filhanteringsapp för att dra och släppa ljudspår och andra filer mellan telefonen och din dator.

Android-telefoner

Steg 1

Anslut din LG-telefon till din dator med telefonens USB-datakabel.

Steg 2

Tryck och håll ned "Status" -fältet högst upp på startskärmen. Dra baren nedåt för att visa aviseringar. Meddelandet "USB Connected" visas.

Steg 3

Tryck på "Slå på USB-lagring" eller "Masslagring", beroende på vilka alternativ som finns på din telefon, för att aktivera masslagringsläget och tryck sedan på "Klar". Telefonen registreras till datorn som två flyttbara enheter - en enhet är telefonens interna lagring och den andra är SD-kortet.

Steg 4

Öppna Windows File Explorer och klicka på en av posterna för LG Removable Drive i den vänstra panelen. Det valda filsystemet öppnas i den högra panelen.

Steg 5

Bläddra till mappen "Musik". Observera att du kan behålla en musikmapp på både telefonens interna lagring och SD-kortet. Android Music-appen hittar och listar all din musik i appen.

Dra och släpp musikfiler mellan telefonen och datorn för att överföra dina ljudspår.

Funktionstelefoner

Steg 1

Anslut telefonen till datorn med dess USB-datakabel. Dialogrutan Masslagring öppnas.

Steg 2

Tryck på “OK” för att aktivera masslagringsläget. Skärmen för anslutning av masslagring öppnas och enheten registreras till din dator som en flyttbar enhet.

Steg 3

Öppna Windows File Explorer och klicka sedan på posten "LG Removable Drive" i den vänstra navigeringspanelen för att öppna telefonens SD-kortfilsystem.

Bläddra till mappen "Musik". Dra och släpp ljudspår mellan din dator och telefon.