Hur man stänger av tangentklickklick på iPhone och iPad

Om du vill är det möjligt att förhindra iPhone från att göra de klickande ljuden när du skriver något med skärmtangentbordet på din iPhone. Nedan följer stegen för att stänga av klickklickljud på iPhone.

Stäng av tangentbordets klickljud på iPhone

Som du måste ha lagt märke till gör iPhone de klickande ljuden när du skriver en text på din iPhone med dess virtuella tangentbord eller på skärmen.

Klickfunktionen i virtuella tangentbord är utformad för att ge en upplevelse som liknar att skriva på ett riktigt tangentbord.

Det finns dock vissa platser och tillfällen där det inte är lämpligt att låta din iPhone göra de klickande ljuden.

Om du till exempel befinner dig i ett bibliotek eller klassrum kan klickande ljud från tangentbordet från din iPhone distrahera andra eller locka din professors uppmärksamhet.

Därför tillhandahåller vi nedanstående steg för att stänga av klickklickljud på iPhone, så att du kan använda din iPhone utan att distrahera andra.

Steg för att stänga av tangentbordet Klicka på Ljud på iPhone eller iPad

Följ stegen nedan för att stänga av tangentbordsljud på iPhone eller iPad.

1. Öppna Inställningar på din iPhone

2. Bläddra nedåt på skärmen Inställningar och tryck på Ljud.

3. På skärmen Ljud bläddrar du ned och växlar AV alternativet för tangentbordsklick.

Efter detta kommer tangentbordet på din iPhone inte längre att klicka eller andra ljud, så att du kan skriva i tystnad.

Om du inte vill att din iPhone ska göra ljud medan den låses eller låses upp kan du också inaktivera alternativet Låsljud (se bild ovan).