Bruksanvisning för en 2 Gigabyte Sylvania Compact MP3-spelare

Sylvania MP3-spelare erbjuds i två kapaciteter: 1 gigabyte och 2 GB. Båda MP3-spelarna har hörlurar och en anslutande USB-kabel för nedladdning av musik. Denna MP3-spelare kan spela musikfilformat MP1, MP2, MP3 och WMA. Den levereras också med specifik programvara för överföring av musikfiler till MP3-spelaren och en adapter för laddning av batteriet. LED-lampan 1 släcks när batteriet är fulladdat.

Steg 1

Anslut hörlurarna till hörlursuttaget. Sätt PÅ / AV-knappen på sidan till PÅ-läge. MP3-spelaren spelas automatiskt.

Steg 2

Tryck på framåt- och bakåtknapparna för att välja musik. Tryck på +/- knappen för att höja eller sänka volymen.

Steg 3

Tryck snabbt på PLAY-knappen för att pausa. Håll PLAY-knappen intryckt för att stänga av MP3-spelaren.

Steg 4

Ladda ner ny musik till MP3-spelaren. Anslut USB-kabeln som medföljde spelaren till USB-porten på spelaren. Anslut den andra änden till en USB-port på din dator. Datorn känner igen spelaren.

Steg 5

Öppna musikprogrammet Sylvania som medföljde MP3-spelaren. Öppna musikmappen med dina musikfiler. Klicka på en musikfil och dra den till Sylvania-programvaran och släpp sedan musknappen. Musikfilen kopieras till Sylvania MP3-spelare.

Stäng musikprogrammet Sylvania när du är klar att ladda upp musik. Klicka på ikonen Sylvania MP3-spelare i systemfältet för att stänga den. Koppla bort USB-kabeln från datorn och MP3-spelaren.