Så här konfigurerar du BIOS för Dual Boot

Ditt BIOS är det mest grundläggande operativsystemet på din dator, vilket innebär att det måste vara "på samma sida" med alla större systemkonfigurationsändringar så att de inte misslyckas eller uppvisar oönskade egenskaper. Att ställa in din dator på "dubbel start" betyder att du placerar två operativsystem på separata partitioner på hårddisken. Det betyder att du också måste ställa in vissa alternativ i din BIOS för att säkerställa att de känns igen.

Starta om datorn och tryck på den angivna tangenten (enligt listan i startmeddelandena som visas på skärmen) för att komma in i BIOS. Den här nyckeln är vanligtvis antingen "Esc" eller en av "F" -tangenterna.

Navigera till "Boot" -menyn i din BIOS med piltangenterna.

Bläddra till alternativet för "First Boot Device" med hjälp av piltangenterna. Tryck på "Enter" för att visa en lista över tillgängliga alternativ. Välj alternativet för din "HDD" (hårddisk) och tryck på "Enter" för att bekräfta.

Navigera till alternativet för din andra, tredje och fjärde startenhet. Ställ in dessa alternativ på "null" eller tomt. När du startar dubbelt så vill du bara att din dator ska titta på hårddisken för operativsystem.

Tryck på "Esc" och tryck på "Y" för att spara ändringarna. Din dator startar om och är beredd att starta om dubbelt.