Hur man krymper en iPhone-skärm när den är stor

För synskadade har både iPhone och iPad en tillgänglighetsfunktion som heter Zoom. När den är påslagen kan användaren öka skärmstorleken med upp till 500 procent och sedan panorera med tre fingrar. Medan du har zoomat in är det fortfarande möjligt att använda andra tillgänglighetsfunktioner inklusive VoiceOver och fet text. Som ett resultat kan zoom vara ett viktigt verktyg om du kämpar för att se små föremål och fina detaljer.

Men när zoomläget är aktiverat kan det vara ganska frustrerande att använda eller inaktivera - speciellt om du aldrig har använt funktionen tidigare.

Stäng av zoom

Steg 1

Dubbeltryck på skärmen med tre fingrar. Om den redan har zoomat in zoomar skärmen ut igen för att visa standardzoomnivån.

Steg 2

För att stänga av zoomläge, öppna appen "Inställningar", tryck på knappen "Allmänt" och tryck sedan på "Tillgänglighet". Du ser ett alternativ som heter "Zooma". Tryck på den och slå sedan av / på-omkopplaren.

Alternativt, om det bara är text som förstoras, tryck på knappen "Stor text" i inställningsmenyn för tillgänglighet och välj sedan "Av". Detta återställer alla teckensnittsstorlekar till standardvärdet.