Hur man stänger av strömspararen på en Sony Bravia

När din TV: s strömsparläge aktiverar och avbryter ett program du tittar på kan du välja att inaktivera den här funktionen. Även om din Sony Bravia har en Eco-inställning för att minska energiförbrukningen, kan vissa tittare känna sig frustrerade när skärmen plötsligt avtar under standby. Med din Sony-fjärrkontroll kan du justera Eco-alternativen som påverkar din skärmvisning och din vy.

Steg 1

Tryck på strömknappen på fjärrkontrollen och tryck sedan på knappen "Hem" eller "Meny" för att visa hemmenyn på skärmen.

Steg 2

Tryck på piltangenten för att navigera till inställningskategorin och tryck på “+” för att öppna denna kategori.

Steg 3

Tryck på piltangenten för att navigera till kategorin Inställningar, tryck “+” för att öppna listan. Inställningsikonen visar ett arkivskåp med tre lådor.

Steg 4

Tryck på piltangenten för att navigera till länken “Eco”. Tryck på “+” för att bekräfta och öppna Eco-listan.

Steg 5

Tryck på piltangenten för att markera energisparläget.

Steg 6

Tryck på “+” för att öppna menyn Energisparläge.

Steg 7

Tryck på pilknappen för att välja "Av" och tryck sedan på "+" för att bekräfta inställningen Av.

Tryck på knappen "Hem" eller "Meny" för att återgå till skärmen.