Hur man använder en router för att dela en trådbunden internetsignal

En router skapar ett lokalt nätverk, en samling datorer som kan kommunicera med varandra inom ett begränsat intervall. När en router är ansluten till ett kabelmodem kan den dela en internetsignal med alla klienter som är associerade med LAN. Trådlösa routrar är praktiska och kräver i de flesta fall lite ansträngningar att konfigurera, men Wi-Fi minskar bredbandshastigheten och minskar nätverksprestanda. Företag som använder bandbreddsintensiva applikationer bör använda ett trådbundet nätverk eftersom det erbjuder snabba, tillförlitliga hastigheter utöver vad Wi-Fi kan erbjuda.

Kontrollera att kabelmodemet är anslutet till routern. Ethernet-kabeln som är ansluten på baksidan av modemet ska anslutas till "WAN" eller "Internet" -uttaget på baksidan av routningsenheten.

Anslut en Ethernet-kabel till en arbetsstation. Anslut den andra änden av kabeln till en av LAN-portarna på routerns baksida.

Upprepa steget ovan för alla andra arbetsstationer eller nätverksenheter på kontoret.

Tips

Du kan behöva återställa modemet eller routern efter att du har anslutit en arbetsstation till nätverket. Koppla bort nätadaptrarna som är anslutna till varje enhet och anslut dem sedan igen efter att ha väntat fem till tio sekunder.