Hur datorer används i utbildning för grundskolan

I en värld som alltmer domineras av teknik är grundläggande datakunskap en viktig professionell och personlig färdighet för studenter att utvecklas, även på de tidigaste utbildningsnivåerna. Att integrera datorer i dagliga undervisningsaktiviteter i grundskolor ger eleverna grundläggande förtrogenhet med enheterna och förbereder dem för högre utbildningsnivåer och jobb som kräver avancerade datorkunskaper, särskilt när det gäller studenter som inte har datorer hemma. Utöver att bygga datakunskap kan datorer också användas på grundskolan för att komplettera traditionella ämnesområden och skapa mer engagerande läroplaner.

Datorbaserat lärande

Datorbaserat lärande (CBL) avser alla undervisningsmetoder som använder datorer för informationsöverföring eller inmatning. På grundskolanivå kan datorprogram användas för att visa multimedialektionsplaner eller elever kan mata in provsvar i en dator för att underlätta betyg och utvärdering. Multimediaformat och applikationer som gör det möjligt för elever att pausa innehåll är särskilt värdefulla i tidig barndomsutbildning, särskilt eftersom elever kommer till skolan med olika kompetenser, inlärningsstilar och hastigheter för att absorbera information.

Forskning och kommunikation

Att förbereda eleverna för mer omfattande forskningsprojekt på senare utbildningsnivåer, grundläggande forskningsuppgifter som att konsultera online-referenser, granska online-tidningar och leta efter data i online-databaser underlättas med internetanslutna datorer - särskilt i grundskolor utan stora webbplatsbibliotek. Den lätthet med vilken digitala datafiler kan skickas till många mottagare förenklar också uppgifter som att vända sig i arbetet, kommunicera med föräldrar och lärare eller samarbeta med medstudenter om gruppprojekt.

Avancerade färdigheter

Medan grundskolan kan verka tidigt för att lära eleverna om datorprogrammering, hjälper en tidig start elever som är intresserade av datavetenskap att utveckla grundläggande färdigheter och ger alla elever en djupare förståelse för hur datorer fungerar. Flera programmeringsspråk och paket utformade för nybörjare eller tidig barndomsutbildning - som BASIC, LOGO och några enkla HTML-koder - gör processen så tillgänglig och visuell som möjligt. LOGO till exempel tillåter elever att manipulera en enkel form med kommandon som också lär dem grundläggande geometri.

Specialundervisning

Möjligheten att pausa lektionsplaner, visa innehåll i olika multimediaformat och uppdatera information är särskilt viktigt i grundskolor som undervisar specialundervisning där eleverna har ett brett spektrum av fysiska, mentala och beteendemässiga kompetenser. Att interagera med datorer ger dessa elever en personligt anpassad lektionsplan och individuell uppmärksamhet när en instruktör inte kan ge samma nivå av personlig interaktion. I extrema fall av fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar kan studenter även använda datorer för att uttrycka sig eller se information på sätt som skulle vara omöjligt med traditionella undervisningsmetoder.