Hur du vidarebefordrar din röstmeddelande till Google Voice

Google Voice är ett gratis webbaserat program med ett gränssnitt som liknar Gmail, som också är en Google-produkt. Funktioner som ingår i Google Voice-tjänsten inkluderar röstbrevlåda, konferenssamtal, screening av samtal och blockering av samtal. Du behöver ett etablerat amerikanskt telefonnummer för att aktivera ett nytt Google Voice-konto. När ditt konto är aktivt kan du vidarebefordra din röstmeddelande från din mobiltelefon till Google Voice.

Plocka upp din mobiltelefon, vänta på kopplingston och slå sedan den vidarekopplingskod som tilldelats av din mobiloperatör. Följande lista innehåller koder för de flesta mobiloperatörer.

  • Alltel: "* 71" plus 10-siffrigt Google Voice-nummer följt av "#" -symbolen
  • AT&T och T-Mobile: "_004_1" plus tio-siffrigt Google Voice-nummer följt av symbolen "#"
  • Verizon: "* 711" plus tiosiffrigt Google Voice-nummer följt av symbolen "#"
  • US Cellular: "* 74" plus 10-siffrigt Google Voice-nummer följt av "#" -symbolen
  • Sprint: Ring Sprint Tech Support på 888-211-4727 och be om att aktivera funktionerna "Vidarekoppling upptagen" och "Vidarekoppling utan svar" på din mobiltelefon så att dina samtal kan vidarebefordras till Google Voice. Be Sprint-agenten vidarebefordra dina samtal till ditt tio-siffriga Google Voice-nummer.

Slå symbolerna "*" och "#" enligt ovanstående kodsekvenser. När du har angett koden och ditt Google Voice-nummer visar din telefon ett meddelande som bekräftar att vidarekoppling har ställts in.

Logga in på ditt Google Voice-konto för att söka efter röstmeddelanden. Obesvarade samtal på din mobiltelefon vidarebefordras automatiskt till ditt Google Voice-nummer. Google Voice tar ett meddelande, transkriberar det till text när det är möjligt och skickar meddelandet till den e-postadress som du har ställt in för ditt konto.

Inaktivera samtalsscreening och aktivera "Stör ej" i Google Voice. I annat fall försöker Google vidarebefordra samtalet tillbaka till dig innan du uppmanar den som ringer att lämna ett röstmeddelande.