Hur länge måste ett Twitter-konto vara inaktivt innan det inaktiveras?

Enligt Twitters inaktiva kontopolicy kan användarnamn inaktiveras efter att de varit inaktiva under en period av sex månader. För att hålla ditt användarnamn aktivt rekommenderar Twitter att du loggar in på ditt konto regelbundet. Inaktiva konton kan tas bort permanent om det inte har varit någon aktivitet under en längre tid. Det betyder att du inte kommer att kunna logga in och använda kontot alls när det har tagits bort.

Håll ditt Twitter-konto aktivt

För att undvika att ditt konto inaktiveras eller tas bort på grund av inaktivitet, logga in och skicka en uppdatering inom sex månader efter din senaste tweet. Twitter bestämmer inaktivitet med hjälp av en kombination av information, till exempel ditt senaste inloggningsförsök, datumet för ditt senaste inlägg och det datum kontot skapades. Du kanske inte kan berätta om ett konto är inaktivt utan att logga in, eftersom inte all kontoaktivitet kan ses av allmänheten. Twitter tar bort inaktiva konton i bulk, så så länge du loggar in minst en gång var sjätte månad och publicerar en uppdatering bör ditt konto betraktas som aktivt.