Typer av spårningsenheter

Att hålla reda på människor eller värdefulla föremål har aldrig varit enklare tack vare framsteg inom kommunikationsteknik. En spårningsenhet är en elektronisk enhet som är utformad för att sända sin plats, antingen som svar på en signal eller med inställda intervall. Med spårningsenheter kan du övervaka varor, hitta hotade djur eller hjälpa räddningsarbetare att hitta dig i en nödsituation.

RFID

Radiofrekvensidentifiering, eller RFID, använder små taggar som innehåller ett mikrochip eller transistor med kodad information och en antenn för mottagning och sändning av signaler. När taggen upptäcker en signal på rätt frekvens absorberar den energin och använder den för att svara med den kodade informationen. Detta gör det möjligt för en skanner att identifiera ett märkt objekt några meter bort och är en vanlig form av lagerstyrning. Antiklyftningstaggarna på dyra varor är RFID-spårare, utformade för att gå av om de kommer nära skanningsstängerna vid ingången och utgången till en butik.

Radiospårning

Genom att lägga till en strömkälla i en RFID-tracker kan du kraftigt öka räckvidden för dess signal. Dessa "aktiva" spårare kan svara på en bredbandsavsökningssignal, eller så kan du ställa in dem så att de går av med jämna mellanrum för långsiktiga spårningsändamål. En vanlig användning av denna typ av tracker är inom biologin när forskare märker djur i syfte att spåra deras beteenden eller övervaka deras hälsa. Denna typ av tracker är lätt att implementera, men den ger bara en riktningssignal, som kräver triangulering och uppskattning av signalstyrkan för att ge en grov plats för enheten.

GPS och satellitspårning

Tillkomsten av det globala positioneringssystemet har lett till utvecklingen av otroligt noggranna spårningsenheter. En GPS-mottagare jämför signaler från ett nätverk av satelliter över huvudet för att hitta sin plats inom några meter, vilket ger positioneringsdata i realtid. Parat med en satellitradio kan detta göra det möjligt för en spårningsenhet att rapportera sin plats var som helst i världen nästan direkt, vilket gör den till ett värdefullt verktyg i räddningsinsatser. Överlevnadsfyrar och personliga spårningsenheter innehåller ofta GPS-teknik för att påskynda räddningsoperationer, och många mobiltelefoner innehåller GPS-spårare för att hjälpa myndigheter att lokalisera 911 uppringare i en nödsituation.

Mobiltriangulering

Även om din mobiltelefon inte är GPS-aktiverad kan den innehålla teknik som är utformad för att hjälpa leverantören att spåra enheten. Om du behöver ringa efter hjälp på en okänd plats kan 911-tjänster kontakta din leverantör och identifiera vilka mobiltorn som kan hämta telefonens signal. Genom att jämföra signalstyrkan på var och en av dessa kända platser kan de uppskatta telefonens ungefärliga plats, vilket kan vara tillräckligt för att dirigera räddningstjänster till din plats. Denna typ av spårning är inte lika effektiv i stadsmiljöer, där signalstörningar och ekon från byggnader kan göra det svårt att hitta en plats inom några kvarter.