Hur du tar bort dubbla utrymmen snabbt i Word-dokument

Det är verkligen lätt att ta bort dubbla mellanrum mellan stycken och dubbla mellanrum mellan meningar i Microsoft Word. Nedan följer stegen för att ta bort dubbla mellanslag i Word-dokument.

Ta bort dubbelrum i Word-dokument

Om du har stött på ett Word-dokument med dubbla mellanrum är det troligt att du antingen tittar på ett dokument med dubbla mellanrum mellan stycken eller ett dokument med dubbelt mellanrum mellan meningar.

Även om det är ett personligt val att ha en eller två avstånd mellan stycken är ett personligt val, kan den gamla praxisen att lägga till ett dubbelutrymme efter varje period, komma och kolon uppfattas som okunnighet eller misstag av andra.

Om du är intresserad kan du läsa mer om ursprunget till dubbelavstånd mellan meningar i den här artikeln.

I alla fall är det verkligen lätt att ta bort dubbelavstånd mellan stycken och även dubbelavstånd mellan meningar i Microsoft Word.

1. Ta bort dubbelavstånd mellan stycken i Word-dokument

Om du har att göra med ett stort dokument kan du dela ut hela eller delar av dokumentet genom att följa stegen nedan.

1. Öppna Word-dokumentet med dubbelt avstånd mellan stycken.

2. Klicka på Design> Paragrafavstånd.

3. Klicka på alternativet No Paragraph Space i listrutan som visas.

Om du klickar på alternativet Ingen avsnitt utrymme åsidosätter du den aktuella inställningen för dubbelavstånd för dokumentet och växlar tillbaka till standardinställningen (Enkel utrymme).

2. Ta bort dubbelavstånd mellan meningar i Word-dokument

Följ stegen nedan för att ändra dubbla mellanrum mellan meningar till ett enda utrymme i Word-dokument.

1. Öppna Microsoft Word-dokumentet som har dubbla mellanrum mellan meningar.

2. Välj en del av dokumentet och klicka på alternativet Ersätt i hemmenyn.

3. I fönstret "Hitta och ersätt" skriver du två mellanslag i rutan "Hitta vad" och skriv ett mellanslag i rutan "Ersätt med".

Obs: Du kan också trycka på CTRL + H för att visa dialogrutan Sök och ersätt dialog

4. När du har skrivit Hitta och ersätt objekt klickar du på Ersätt alla för att ersätta alla instanser av dubbla mellanslag med enstaka mellanslag i den valda delen av Word-dokumentet.

5. Du kommer att se en pop-up som informerar dig om antalet ersättningar som har gjorts. Klicka på OK för att stänga popup-fönstret.

På samma sätt kan du välja återstående delar av dokumentet och upprepa stegen ovan för att ersätta dubbelutrymme med enstaka utrymme.

Obs! Om du inte väljer någon del av dokumentet och använder Sök & Ersätt kommer Microsoft Word att söka i hela dokumentet efter dubbla mellanslag och ersätta dem med ett enda mellanslag.

Nackdelen med att låta Sök och Ersätt arbeta med hela dokumentet är dock att Microsoft Word kommer att ersätta alla instanser av två mellanslag, inklusive flikavstånd (och inte bara dubbla mellanrum mellan meningar).

Av detta skäl är det säkrare att utföra sök- och ersättningsförfaranden på utvalda delar av ett dokument istället för att använda det på hela dokumentet.