Hur man ansluter en DirecTV DVR till trådlöst internet

Du kan använda din trådlösa hemanslutning för att strömma program och filmer från Internet till din TV. För att lägga till den här funktionen måste du ha ett trådlöst DirecTV Cinema Connection Kit, även kallat "CCK-W." Detta kit innehåller en digital anslutningsenhet samt en extra koaxialkabel. När du har anslutit CCK-W-rutan kan du använda din DirecTV-fjärrkontroll för att slutföra den trådlösa anslutningen.

Anslut anslutningssatsen

Steg 1

Anslut strömadaptern till baksidan av DirecTV CCK-W-enheten. Anslut adapterns andra ände till ett vägguttag.

Steg 2

Leta reda på DECA-enheten som är ansluten till din DVR. Enheten är en vit låda med en koaxialkabel i båda ändarna. Lämna lådan ansluten till DVR och koppla bort den andra koaxialkabeln från DECA. Om det inte finns någon DECA-box, koppla bort koaxialkabeln från "SATELLITE IN 1" -porten på din DVR.

Steg 3

Anslut den lösa koaxialkabeln till porten "Mot LNB" på CCK-W-enheten. Den lösa kabeln är samma som du tidigare kopplade bort från antingen DECA-lådan eller DVR.

Steg 4

Leta reda på porten märkt "SAT Rcvr" på CCK-W-enheten. Skruva av locket som täcker denna koaxialport.

Steg 5

Anslut ena änden av en ny koaxialkabel till "SAT Rcvr" -porten på CCK-W-rutan. Skruva den motsatta änden av kabeln till den tillgängliga porten på DECA-enheten, eller till "SATELLITE IN 1" -porten på DVR om ingen DECA-enhet finns.

Bekräfta att LED-lamporna "Power", "Activity" och "Coax Network" tänds på CCK-W-enheten. Vänta tills lampan "Power LED" slutar blinka innan du fortsätter.

Konfigurera den trådlösa anslutningen

Steg 1

Rikta DVR-fjärrkontrollen mot enheten och välj "Set Up Now" på TV-skärmen. Tryck på "Välj".

Steg 2

Tryck på upp- eller nedpilen på fjärrkontrollen för att gå igenom listan över trådlösa nätverk. Markera det nätverk som du vill använda och tryck på "Välj". Tryck på piltangenterna tills du markerar "Fortsätt" och tryck sedan på "Välj" igen.

Steg 3

Ange säkerhetsnyckeln för ditt trådlösa nätverk om det behövs. Använd fjärrkontrollens sifferknappar för att skriva in nyckeln. Markera alternativet "Fortsätt" och tryck på "Välj" på fjärrkontrollen.

Markera "Anslut nu" och tryck på "Välj" på fjärrkontrollen. Granska detaljerna i det trådlösa nätverket. Markera "Fortsätt" och tryck på "Välj" -knappen. Välj "Klar" och tryck på "Välj" för att avsluta installationsprocessen.