Hur jag ansluter min iMac till en projektor

IMac-datorer kombinerar alla maskinvarufunktioner på en stationär dator till en enda platt skärm. IMacs smala design hjälper till att eliminera röran på kontoret, men iMac har också en VGA-port för anslutning av externa videoenheter. Använd VGA-porten för att ansluta din iMac till en projektor så att du kan visa de digitala filerna på ett mycket större område.

Steg 1

Anslut änden på VGA-bildskärmsadaptern till mini-VGA-porten på baksidan av iMac.

Steg 2

Fäst ena änden av VGA-kabeln i porten på VGA-skärmadaptern. Fäst skruvarna på änden av VGA-kabeln för att säkerställa att kablarna är anslutna.

Steg 3

Anslut den andra änden av VGA-kabeln till "VGA" -porten på projektorns ingångspanel. Anslut strömkabeln från projektorn till ett eluttag.

Klicka på ikonen "Display" som visas i iMacs verktygsfält. Klicka på alternativet "Slå på spegling" för att visa samma bild på din iMac och projektorn. Om bilden ser suddig ut eller suddig klickar du på "Display" -ikonen och väljer en annan upplösningsprofil.