Hur vet jag om en TV får en digital signal?

Den 12 juni 2009 bytte USA: s FCC officiellt radio-TV-signaler från analog till digital. När denna ändring trädde i kraft måste äldre TV-apparater som fick signaler via antenner anslutas antingen till en kabel-TV-tjänst eller till en speciell omvandlarbox. TV-tillverkare är nu skyldiga att bygga in digitala mottagare i TV-apparaten. Det finns flera sätt att avgöra om din TV är digital redo innan du spenderar pengar på en omvandlare eller kabeltjänst.

Steg 1

Inspektera framsidan och baksidan av TV: n med avseende på markeringar som indikerar att TV: n är "digital redo." Märkningen kan variera och säga "DTV," Digital mottagare, "Inbyggd digital mottagare," "Integrerad digital mottagare," "HDTV" eller "ATSC."

Steg 2

Kontrollera TV: ns bruksanvisning för indikering av digital signalmottagning om det inte finns någon märkning på själva TV: n. Denna information kan finnas på framsidan av manualen eller lokaliseras genom att kontrollera det manuella indexet för "digitala signaler."

Anslut en vanlig TV-antenn till "kabel / antenn" -uttaget på baksidan av TV: n, slå på TV: n och bläddra igenom kanalerna. Om TV: n är digital klar kommer du att kunna se dina grundläggande lokala kanaler.