Hur låser du upp din telefon om du har glömt lösenordet

Många mobiltelefoner innehåller nu mer än bara en kontaktlista med telefonnummer. Smartphones kan lagra e-post och kalendermöten, skicka e-post, surfa på internet och synkronisera med din dator. Ett sätt att skydda informationen på din telefon är genom ett lösenord eller en låskod. Detta förhindrar att alla som inte känner till koden får åtkomst till din personliga information. Medan ett lösenord är en bra säkerhetsåtgärd kan det också vara ett besvär om du glömmer koden. Om du är låst från din telefon kan du prova några alternativ beroende på vilken modell du har.

Steg 1

Ange de sista fyra siffrorna i ditt telefonnummer. Upplåsningskoderna för de flesta telefoner är ursprungligen inställda på dessa nummer, även om de flesta tjänsteleverantörer måste ändra det kort efter att du köpte din telefon.

Steg 2

Testa "1234" om din telefon fortfarande är låst. Detta är den allmänna upplåsningskoden för många modeller.

Steg 3

Ange "0000" som en annan möjlighet. Detta är en annan generisk kod som kan fungera för din telefonmodell.

Steg 4

Gå online till din tjänsteleverantörs webbplats och ange en e-postadress om någon är associerad med telefonen. Om din telefon har e-postfunktion skickar tjänsteleverantören ibland en ny kod i ett e-postmeddelande.

Ring din tjänsteleverantör om ingen av ovanstående koder fungerar och du fortfarande inte kommer ihåg ditt lösenord. De kommer att återställa det åt dig och ge dig den nya koden.