Alternativet Skicka till postmottagare fungerar inte i Excel eller Word

Om alternativet Skicka till postmottagare inte fungerar i Excel eller Word kan problemet ofta åtgärdas genom att ställa in rätt e-postklient (den som du vill använda) som standard e-postklient på din dator.

Alternativet Skicka till postmottagare fungerar inte i Excel eller Word

Om alternativet Skicka till postmottagare inte fungerar i Excel- eller Word-program kan du inte skicka e-post till Word-dokument eller Excel-kalkylblad direkt från Word- och Excel-program.

Som nämnts ovan bör du kunna lösa problemet genom att ställa in din favorit e-postklient som standard e-postklient på din dator.

Det är enkelt att ställa in en standard-e-postklient på en Windows-dator och du kan antingen använda Inställnings-appen eller Kontrollpanelen för att ställa in standard-e-postklient på din dator.

1. Ställ in standard-e-postklient med hjälp av inställningar

Om funktionen "Skicka till e-postmottagare" inte fungerar, måste du välja en standard-e-postklient på din dator genom att följa stegen nedan.

1. Klicka på Start-knappen och klicka sedan på ikonen Inställningar.

2. Klicka på Apps-ikonen på skärmen Inställningar.

3. Klicka sedan på Standardappar och se till att rätt e-postklient listas under avsnittet "E-post" på skärmen Standardappar.

4. Om e-postklienten som visas på skärmen Standardappar inte är den rätta klickar du på e-postklienten som visas på skärmen “Standardappar” så får du möjlighet att välja en annan e-postklienter som är tillgängliga för din dator.

2. Ställ in e-postklient för standard med hjälp av kontrollpanelen

Om du fortfarande föredrar att gå till Kontrollpanelen kan du ställa in standard-e-postklienten på din dator genom att öppna Kontrollpanelen på din dator.

1. Högerklicka på Start-knappen och klicka på Kör.

2. Skriv Kontrollpanelen i kommandofönstret Kör och klicka på OK.

3. Klicka på Program> Standardprogram på kontrollpanelskärmen.

4. På nästa skärm, se till att rätt "E-postklient" är listad under avsnittet "E-post" i skärmen Välj standardappar.

Om e-postklienten som visas på skärmen Standardappar inte är den rätta klickar du på den listade e-postklienten så får du möjlighet att välja en annan e-postklient.