Hur skickar jag ett SMS till mitt e-postkonto från Verizon?

Även om det inte finns någon Verizon-tjänst som automatiskt vidarebefordrar ett textmeddelande till ditt e-postkonto kan du vidarebefordra dessa meddelanden manuellt genom att följa stegen för din specifika enhet.

Varför vidarebefordra textmeddelanden?

En anledning till att du kan vidarebefordra en text är att spara viktig information från texten eller att vidarebefordra den informationen till någon annan via e-post. En annan anledning skulle vara att arkivera dina texter i ditt e-postkonto som en slags säkerhetskopia om dina texter någonsin går förlorade. Du kan också vidarebefordra dessa textmeddelanden till e-post om du flyttar till en ny telefon och inte vill ha texterna på den nya enheten men vill ha ett arkiv med meddelandena.

På iPhone-enheter

Du kan vidarebefordra textmeddelanden till ditt e-postkonto med en av två olika metoder. Det första är att helt enkelt kopiera meddelandet från Meddelanden och sedan klistra in det i ett nytt e-postmeddelande i din iOS-e-postapp och sedan skicka det.

Den andra är att använda iPhones Forward-alternativ. Öppna meddelandetråden som innehåller meddelandet som du vill vidarebefordra. Tryck och håll på meddelandet du vill vidarebefordra och tryck sedan på knappen "Mer". Tryck på cirkeln bredvid varje meddelande som du vill vidarebefordra till din e-post och tryck sedan på pilknappen i det nedre högra hörnet av din Messaging-app. Skriv in e-postadressen du vill vidarebefordra texten till och tryck sedan på knappen "Skicka" för att vidarebefordra den.

På Android-enheter

Som med iPhones finns det några olika sätt att vidarebefordra textmeddelanden på din Android-enhet till ditt e-postkonto.

Du kan kopiera meddelandet från din textmeddelandeapp som du väljer och sedan klistra in det i ett nytt e-postmeddelande i din e-postapp. Fyll i e-postmeddelandet med din adress och tryck sedan på "Skicka" för att vidarebefordra texten på det sättet.

Ett annat alternativ är att använda Android-delningsfunktionen som finns i många appar. Välj ett meddelande som du vill vidarebefordra och tryck på ikonen "Dela". Välj din e-postklient för vad du vill dela meddelandet med och fyll i e-postmeddelandet med din adress och ett ämne om så önskas. Tryck på "Skicka" för att vidarebefordra meddelandet till din e-postadress.

Ett sista alternativ att överväga är att använda en app som automatiskt vidarebefordrar alla dina texter till din e-postadress. SMS till e-post, Relay ME eller SMS Forwarder är väl värderade och tillgängliga från Google Play Butik. Installera appen du väljer och ställ in den med din e-postkontoinformation så att dina texter vidarebefordras.