Hur man byter DVD-region på Sony DVD-spelare

En DVD-regionskod begränsar en DVD för att spela i en matchande spelare eftersom koder på skivor och maskiner varierar över hela världen. Om du till exempel flyttar från USA till Korea och tar med dig antingen din DVD-samling eller din DVD-spelare, kommer regionkoderna inte att matcha och du har tur om du inte ändrar regionkoden på din spelare. Med hjälp av Insignia NS-DVD1 som ett exempel är processen att ändra din regionkod en snabb.

Steg 1

Gå till VideoHelp.com och använd deras DVD-databas-sökning. Ange din DVD-spelares exakta märkes- och modellnummer (till exempel "Insignia NS-DVD1") i sökfältet och tryck på "Sök". (Se länk i Resurser nedan).

Steg 2

Ta bort alla skivor som fortfarande finns i spelaren och sätt den i standby- eller av-läge.

Steg 3

Slå på spelaren och tryck på den öppna fackknappen på fjärrkontrollen.

Steg 4

Tryck på 9, 7, 3, 5 på fjärrkontrollen och vänta tills rutan för regionskod visas på skärmen.

Steg 5

Använd upp- och nedpilen på fjärrkontrollen för att ändra regionskoden på maskinen till önskad regionskod. En lista över regionskoder ingår nedan i Resurser.

Steg 6

Tryck på "Enter" på fjärrkontrollen. Detta stänger skivfacket.

Testa den ändrade regionkoden med en matchande skiva. Om hacket lyckas körs skivan i din maskin.