Så här får du en Xbox för att spela en DVD

Microsoft byggde sitt rykte på baksidan av sitt Windows-operativsystem och dess "Office" -svit, men som en välskött mullet är företaget inte alla affärer - eller åtminstone inte all affärsprogramvara. Microsoft festar hårt på helgen med sin kraftfulla serie Xbox-videospelsystem. Naturligtvis kan du inte festa hela tiden; ibland vill du bara spela in en DVD och koppla av efter en lång dag. Medan Xbox 360 erbjuder DVD-stöd omedelbart, krävde den ursprungliga Xbox-konsolen köp av speciell hårdvara för att spela DVD-skivor.

Steg 1

Sätt i två AAA-batterier i DVD-styrenheten.

Steg 2

Stäng av Xbox om den är igång. Skjut Xbox DVD-filmuppspelningssatsens infraröda mottagare in i en kontrollport på framsidan av Xbox.

Steg 3

Tryck på strömbrytaren på Xbox-framsidan för att slå på den.

Steg 4

Tryck på knappen "Mata ut" bredvid skivfacket för att öppna den. Sätt in DVD-skivan med framsidan uppåt i skivfacket och tryck sedan på knappen "Mata ut" igen för att stänga den. Xbox laddar DVD: n.

Navigera i DVD-menyerna med hjälp av kontrollen som medföljer satsen.