Hur man spelar in med Realtek HD Audio Manager

Realtek HD Audio Manager är en drivrutin som hanterar ljuduppspelning och inspelning på många Windows-datorer. Programmet har flera funktioner, såsom equalizers och miljöeffekter som du kan konfigurera för optimal uppspelning. Inspelning med Realtek HD Audio Manager kräver att du konfigurerar inställningarna för att ange hur du vill spela in.

Steg 1

Anslut en mikrofon till datorns ljudingång eller mikrofonuttag.

Steg 2

Högerklicka på ikonen Realtek HD Audio Manager i systemfältet. Välj "Sound Manager".

Steg 3

Klicka på "Mikrofon". Justera reglaget "Inspelningsvolym" som du vill.

Steg 4

Klicka på "Bullerdämpning" för att avbryta bakgrundsljud. Klicka på "Acoustic Echo Cancellation" för att förhindra att allt du spelar in spelas upp genom dina högtalare och plockas upp av en mikrofon. Dessa två inställningar är valfria.

Steg 5

Välj fliken "Standardformat". Välj en samplingsfrekvens och bithastighet i rullgardinsmenyn.

Steg 6

Klicka på "OK" för att stänga ljudhanteraren.

Steg 7

Högerklicka på ikonen Realtek HD Audio Manager igen. Välj "Ljudinspelare."

Tryck på knappen "Starta inspelning" för att starta inspelningen. Tryck på "Stoppa inspelning" för att stoppa eller pausa. Ett popup-fönster frågar var du vill spara inspelningen. Navigera till en lämplig mapp på hårddisken och tryck sedan på "Spara" om du är klar med inspelningen. Klicka annars på "Avbryt". Tryck på "Fortsätt inspelning" när du vill börja spela in igen.