Så här tar du bort App Store-uppdateringsmärken

App Store-ikonen på din iOS-enhets startskärm kan visa ett litet rött märke som anger antalet iOS-appar med tillgängliga uppdateringar. Så länge du håller dina installerade program uppdaterade ska du inte se detta märke. Men om du blir irriterad när detta märke återkommer på grund av att nya appuppdateringar är tillgängliga kan du ta bort märket genom att låta apparna uppdateras automatiskt. Så länge det här alternativet är aktiverat kommer du aldrig att se det märket på App Store-ikonen.

Gå till din startskärm och öppna "Inställningar".

Så här tar du bort App Store-uppdateringsmärken

Tryck på "iTunes & App Store".

Så här tar du bort App Store-uppdateringsmärken

Se till att du aktiverar "Appuppdateringar" (grönt). Detta innebär att App Store uppdateras automatiskt istället för att skicka uppdateringsmärken på App Store-ikonen.

Om du inte längre vill få meddelanden om App Store-uppdateringsmärken på din iPhone-startskärm tar det bara en snabb kontroll på rätt plats.

Varningar

Aktivera alternativet "Använd mobildata" kan tömma din datatillägg mycket snabbt om du uppdaterar många appar samtidigt. Att slå på det här alternativet rekommenderas inte om din mobilabonnemang har en datakapsel.

Informationen i den här artikeln gäller iOS 13. Den kan variera något eller markant med andra versioner eller produkter.