Hur du lägger till låsskärmmeddelande på Android-telefon

Telefoner kan lätt gå vilse eller förläggas och ett bra sätt att förbereda sig för en sådan möjlighet är genom att lägga till dina kontaktuppgifter till låsskärmen för Android-telefon, så att alla som hittar din telefon kan kontakta dig. Nedan hittar du stegen för att lägga till meddelande om låsskärm på Android-telefon.

Lägg till låsskärmmeddelande på Android 6.0 eller nyare telefoner

Som nämnts ovan skulle det vanligaste skälet till att lägga till låsskärmmeddelande på Android-telefon vara att visa telefonnummer, adress eller e-postadress på låsskärmen, så att alla som råkar hitta din telefon kan komma i kontakt med dig.

Det finns också användare som gillar att anpassa sina enheter genom att lägga till anpassade meddelanden, påminnelser, rader från poesi eller inspirerande citat till låsskärmen på sin Android-telefon.

Oavsett kanske anledningen, kan du följa stegen nedan för att lägga till Låsskärmmeddelande av alla slag på din Android-telefon som kör Android 6.0 och nyare versioner av Android-operativsystem.

1. Öppna Inställningar på din Android-telefon eller surfplatta.

2. Klicka på Säkerhetsalternativet på skärmen Inställningar (se bild nedan).

3. Bläddra nedåt på säkerhetsskärmen och knacka på alternativet Lås skärmmeddelande som finns under avsnittet "Enhetssäkerhet" (se bild nedan)

4. Ange önskat låsskärmmeddelande i popup-fönstret och tryck sedan på Spara (se bild nedan).

5. Lås sedan din Android-telefon genom att trycka på strömbrytaren

Du bör nu kunna se ditt anpassade meddelande på låsskärmen på din Android-telefon.

Lägg till meddelande till låsskärmen på Android Lollipop och äldre telefoner

Alternativet att lägga till meddelande till låsskärmen är inte specifikt tillgängligt på Android-telefoner som körs på Android Lollipop eller äldre versioner av Android-operativsystem.

Du kan dock fortfarande lägga till ett meddelande till låsskärmen för äldre Android-telefoner genom att följa stegen nedan.

1. Öppna appen Inställningar på din Android-telefon eller surfplatta

2. På inställningsskärmen klickar du på alternativet Lås skärm och säkerhet (eller säkerhet) som finns under avsnittet "Personlig" (se bild nedan)

3. Klicka på Visa information på nästa skärm.

4. På skärmen Visa information klickar du på Ägareinformation

5. På popup-fönstret skriver du meddelandet som du vill visa på låsskärmen på din Android-telefon och tryck på Ok.