Hur kan jag få textmeddelandearkivet för en Verizon-mobiltelefon?

SMS är meddelanden som skickas till mobiltelefoner från andra mobiltelefoner. Dessa meddelanden används för att skicka ett kortmeddelande utan att behöva ringa personen i mottagande änden. Textmeddelanden kan också skickas från datorer till en mobiltelefon. Om du vill kontrollera sms-arkivet på din Verizon-telefon kan du använda knapparna på telefonen och menygränssnittet för att komma åt det.

Steg 1

Slå på din Verizon-mobiltelefon från strömknappen på telefonen. Telefonen måste ha kraft för att komma åt textmeddelandearkivet.

Steg 2

Tryck på "Meny" -knappen på telefonen och bläddra sedan genom posterna till alternativet "Meddelanden".

Steg 3

Klicka på alternativet "Meddelanden" i menyn med "OK" -knappen.

Klicka på "SMS" eller "Textmeddelanden" alternativ beroende på din version av telefonen. Listan med textmeddelanden på din telefon visas.