Hur du inaktiverar Safe Mode på Android Phone eller Tablet

Ibland upptäcker Android OS ett problem på din enhet och startar automatiskt upp sig själv i säkert läge. Nedan hittar du rätt åtgärder att vidta i sådana fall och inaktivera Safe Mode på Android Phone eller Tablet.

Inaktivera Safe Mode på Android Phone eller Tablet

När din enhet automatiskt startar in sig i säkert läge är det inte bra att helt enkelt gå ur säkert läge genom att starta om enheten.

Om Safe Mode på din enhet utlöses av ett mjukvaruproblem, kommer din enhet troligen att starta om igen i Safe Mode.

Därför måste du i sådana fall tänka på att identifiera källan till problemet istället för att genast försöka inaktivera Safe Mode på enheten.

Avinstallera nyligen installerade appar

Om din enhet automatiskt har startat upp sig själv i säkert läge är det troligt att en av de senaste installerade apparna på din enhet orsakar detta problem.

Försök därför att avinstallera den senaste installerade appen / apparna på din enhet och se om detta hjälper till att lösa problemet.

1. Öppna Inställningar med din enhet i Safe Mode och klicka på Apps.

2. Leta reda på den senast installerade appen på skärmen Apps och tryck på den. Klicka på Avinstallera på nästa skärm

När du har avinstallerat de senaste installerade apparna, prova att installera tillbaka apperna en efter en och se om problemet kommer tillbaka efter installation av en viss app. Om det gör det har du identifierat den skyldige.

Avinstallera just den här appen och inaktivera Safe Mode på din Android-telefon eller surfplatta med någon av följande metoder.

1. Inaktivera Safe Mode genom att starta om

Det enklaste sättet att inaktivera Safe Mode på Android Phone eller Tablet är att helt enkelt starta om din enhet och den kommer från Safe Mode.

1. Tryck och håll ned strömbrytaren på din Android-telefon tills du ser alternativet AV / Starta om på skärmen på din Android-telefon.

2. Klicka på alternativet Stäng av och vänta på att din enhet ska stängas av helt.

3. Vänta i ytterligare 2 minuter och starta om enheten genom att trycka på strömbrytaren

När enheten är påslagen bör du vara ur säkerhetsläget.

2. Inaktivera Safe Mode med hjälp av ström- och volymknappar

Om den första metoden enligt ovan inte fungerar kan du inaktivera Safe Mode på Android Phone eller Tablet genom att följa stegen nedan.

1. Tryck och håll in både Volume Up och Power-knapparna samtidigt

2. Fortsätt hålla Power + Volume Up-knapparna tills enheten är helt påslagen

Förhoppningsvis bör du vara i Safe Mode

Obs: På vissa telefoner kan du behöva prova en variant av den här metoden genom att hålla ner Volym ned + strömbrytare i stället för att hålla in Volym upp + strömknapparna.

3. Inaktivera Safe Mode genom att ta bort batteriet

Den här metoden fungerar endast på enheter med avtagbart batteri.

1. Stäng av enheten med strömbrytaren.

2. När enheten har stängts av öppnar du batterifacket och tar bort batteriet från enheten.

3. Vänta i 2 minuter och sätt tillbaka batteriet i enheten

4. Slå på enheten och den bör nu starta i vanligt läge.

4. Återställ fabrik

I vissa fall kan det bli nödvändigt att fabriksinställa din Android-enhet och starta om från en ren skiffer.

Innan du går vidare med det sista alternativet måste du vara medveten om att en fabriksåterställning kommer att utplåna all data på din enhet, inklusive alla inställningar, appar, konton, kontakter och meddelanden.

Överväg därför att göra en säkerhetskopia av din Android-telefon innan du går vidare med alternativet Factory Reset.