Hur man ändrar en iPhone-orientering till liggande läge

IPhone-skärmen justeras automatiskt beroende på hur du håller enheten. Så om du har iPhone placerad vertikalt riktas skärmen i stående läge och om du håller den horisontellt ändras skärmen till liggande läge. Om du vill förhindra att skärmen ändras till stående läge kan du låsa skärmens orientering. På samma sätt om du av misstag har låst skärmen i stående läge kan du låsa upp skärmens orientering och ändra den till liggande.

Steg 1

Vrid din iPhone horisontellt så att den automatiskt växlar till liggande läge.

Steg 2

Dubbeltryck på "Hem" -tangenten för att öppna en dold alternativmeny.

Steg 3

Svep alternativmenyn till vänster tills du ser en ikon som liknar en rundad pil.

Tryck på den rundade pilikonen för att låsa skärmens orientering i liggande läge.