Hur man skapar orgeldiagram i SharePoint

Microsofts SharePoint tillhandahåller ett antal affärsverktyg som är utformade för att hjälpa till att organisera och hantera affärspersonal. Använd SharePoint för att skapa ett organisationsdiagram eller organisationsschema för att diagram över företagets infrastruktur och illustrera kopplingarna mellan anställda. Ett av de enklaste sätten att skapa ett org-diagram är att använda SharePoints lista och webbdelfunktioner.

Öppna SharePoint och välj sedan "Fler alternativ" i menyn "Site Actions". Välj "Anpassad lista" och ange ett namn, till exempel "Projekt." Klicka på knappen "Skapa".

Välj "Skapa kolumn" från "Lista" -alternativen. Lägg till en kolumn som heter "Namn". Välj "En rad text" för kolumntypen.

Lägg till en annan kolumn med namnet "Manager". Välj "LookUp" för kolumntypen. Ange kolumnen "Projekt" som "Få information från" och kolumnen "Namn" som "I den här kolumnen." Se till att "Kräv att den här kolumnen innehåller information" är inställd på "Nej."

Fyll i listan med information. Ange en jobbtitel, ett namn och en chef, om tillämpligt, för varje ny post.

Gå till menyn "Site Actions" och välj "Add Pages". Skapa en ny sida som heter "ProjectOrgChart."

Klicka på "Anpassade kategorier". Välj webbdelen "OrgChart". Lägg till webbdelen till ProjectOrgChart-sidan.

Klicka på länken på den tillagda webbdelen för att få fram en konfigurationsskärm. Hitta avsnittet "Datakälla" och ange "Namn" som primär nyckel, "Manager" som Manager och "Project" som URL till SharePoint-listan.

Tryck på "Apply" -knappen för att visa organisationsschemat. Gå till menyn "Egenskaper". Hitta avsnittet "Look & Feel". Markera kryssrutan för "Visa primärt nyckelfält" för att slutföra organisationsdiagrammet.

Tips

Du kan skapa ett org-diagram från vilken SharePoint-lista som helst som har en primär nyckel och ett överordnat fält.

Organdiagram gör ett utmärkt jobb med att skildra ett företags hierarki och identifiera möjliga områden för organisationsförbättring, särskilt när det gäller att bestämma möjliga kostnadsbesparingsåtgärder. Men de kan inte alltid redogöra för de sociala relationerna mellan anställda, och dessa känslor och interaktioner kan vara kritiska när man utvärderar en arbetsmiljö.