Hur man hittar en IP-adress för Netgear Switch

Att skapa ett datornätverk för första gången kan vara lite förvirrande. Dina datorer måste konfigureras för att kommunicera med nätverksenheterna, vilket kräver att man känner till olika IP-adresser. Så hur hittar du IP-adressen till din nätverksbrytare i första hand? Om du använder en Netgear-omkopplare görs uppgiften att spåra dess IP-adress enkelt med hjälp av Netgear Smartwizard-programvaran.

Steg 1

Sätt i Smartwizard-installations-CD: n i din CD-ROM-enhet. Alternativt kan du ladda ner installationsfilerna till din dator (besök länken "Resurser" och ange ditt växelmodellnummer i det angivna fältet). Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra installationsproceduren när du riktas.

Steg 2

Anslut en Ethernet-kabel till strömbrytaren. De nödvändiga portarna är placerade på baksidan av omkopplaren. Anslut den andra änden av kabeln till din dator. Slå på strömbrytaren.

Starta det nyligen installerade verktyget "Smartwizard Gear Discovery". Ett nytt fönster öppnas. Klicka på knappen "Upptäck" längst ned till höger i avsnittet "Enhetslista". Verktyget söker efter omkopplaren. När det har upptäckts visas en ny lista under "Enhetslista". IP-adressen visas i den andra kolumnen från vänster.