Hur man stänger av en HP-bärbar dator från en frysning

Din HP-bärbara dator kan frysa av flera anledningar, inklusive felaktig eller inkompatibel maskinvara. En frysning inträffar ofta när programvara blir skadad eller allvarliga belastningar på systemresurser införs. En enkel omstart löser ibland problemet, men omstart är komplicerat när tangentbordet, musen och operativsystemet inte fungerar. Under en frysning är din enda möjlighet att manuellt stänga av systemet och starta om därifrån.

Steg 1

Håll "Power" -knappen intryckt i åtta till tio sekunder. Detta tvingar systemet att stänga av. Den här proceduren fungerar för det mesta, även när operativsystemet är fryst. Fortsätt till steg 2 om det här alternativet inte fungerar.

Steg 2

Vänd på den bärbara datorn. Skjut och håll batterilåsknappen i frigöringsläge.

Steg 3

Dra batteriet mot dig och lyft ut det från HP-bärbara datorn.

Vänta i 10 sekunder och byt ut batteriet.