Hur man centrerar bilden på en Samsung-tv (6 steg)

Din Samsungs tv-bild fyller normalt hela skärmen. Du behöver bara ändra positionen för en bild när du har zoomat in eller ut på den. Om du har gjort det med hjälp av Samsungs meny Bildalternativ kan du flytta bilden manuellt i valfri riktning. Om du har zoomat in på bilden kan du flytta den så att du ser bildens mitt. Om du har zoomat ut från bilden kan du flytta den så att bilden visas mitt på skärmen.

Steg 1

Tryck på "Meny" -tangenten på fjärrkontrollen och sedan på "Enter" för att öppna bildmenyn.

Steg 2

Tryck på högerpilen för att välja menyn Bildalternativ och markera alternativet "Storlek" i menyn.

Steg 3

Tryck på högerpilen tills du väljer "Zoom1" eller "Zoom2" och tryck på "Enter" för att öppna en ny dialogruta.

Steg 4

Tryck på "Enter" igen för att välja "Position".

Steg 5

Tryck på upp- eller nedpilen för att flytta bilden vertikalt. Tryck på vänsterpil eller högerpil för att flytta bilden horisontellt.

Tryck på "Enter" för att spara dina inställningar.