Hur man prioriterar uppgifter i Outlook

Att välja vilken anställd som ska tilldelas till vilket projekt eller hur mycket av din egen tid du kommer att ägna är inte där din uppgiftsplanering slutar. Du vill också låta dina direktrapporter veta hur mycket av deras arbetsuppgifter som är prioriterade så att de kan pröva sina planer. Använd Microsoft Outlook för att skapa, tilldela och prioritera uppgifter och hantera exakt var tiden i varje dag går.

A Tisket, A Task-et

Öppna en befintlig uppgift eller skapa en ny från Outlook-menyn "Ny". Som standard tilldelas uppgifter "Normal" -prioritet. För att ändra detta, klicka på rullgardinsmenyn "Prioritet" och välj antingen "Låg" eller "Hög". Spara uppgiften och den nya prioriteten visas i förhandsgranskningsfönstret i Outlook. Du kan också sortera uppgiftsfönstret efter prioritetstyp genom att klicka på fältrubriken Prioritet i uppgiftsfönstret, som låter dig se hur många uppgifter i varje prioritetskategori som finns.

Prioriterad planering

Att prioritera uppgifter kan ta flera rutter. Du kanske vill prioritera det som ska betalas först som högsta prioritet och långsiktiga uppgifter utan tidsfrister som låg prioritet. Du kanske också vill kolla anställdas scheman när du planerar att prioritera och ge någon med mindre arbete på hans tallrik några av dina mer högprioriterade uppgifter.