Hur man kringgår en proxyserver i ett LAN

Om ditt nätverk använder en proxyserver för Internetanslutningar kan din åtkomst till vissa webbplatser vara begränsad. Du kan dock ändra webbläsarinställningarna i din webbläsare för att kringgå proxyservern och upprätta en direktanslutning till Internet. Att kringgå proxyservern på ditt LAN kommer att påskynda din anslutning och kringgå proxybegränsningar när du navigerar på vissa webbplatser. Var noga med att göra ändringarna i var och en av webbläsarna du använder på din dator.

Internet Explorer

Steg 1

Stäng alla instanser av Internet Explorer.

Steg 2

Tryck på “Windows-R” samtidigt för att öppna dialogrutan Windows Run.

Steg 3

Skriv eller kopiera och klistra in följande kommando i rutan Öppna inmatning och tryck sedan på "Enter". Kommandot återställer proxyserverinställningarna för Internet Explorer i registret.

reg lägg till "HKCU \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Internet Settings" / v ProxyEnable / t REG_DWORD / d 0 / f

Steg 4

Öppna Internet Explorer och bekräfta att proxyserverdata har raderats. För att göra detta klickar du på kugghjulsikonen i Internet Explorer och sedan på Internetalternativ. Klicka på fliken "Anslutningar" och klicka sedan på knappen "LAN-inställningar". Alternativen “Använd en proxyserver för ditt LAN” och “Använd automatisk konfigurationsskript” är avmarkerade, vilket innebär att din dator nu kringgår proxyinställningar på ditt LAN.

Starta om datorn och starta om Internet Explorer. Du kan nu komma åt Internet utan LAN-proxyservern.

Firefox

Steg 1

Stäng alla Firefox-fönster utom det du använder för att göra konfigurationsändringarna.

Steg 2

Klicka på rullgardinsmenyn "Firefox" i det övre navigeringsfältet och klicka sedan på "Redigera". Klicka på “Inställningar” för att öppna Firefox-inställningsmenyn.

Steg 3

Klicka på alternativet "Avancerat" och klicka sedan på fliken "Nätverk". Skärmen Nätverksinställningar öppnas.

Steg 4

Klicka på alternativet ”Ingen proxy” och stäng sedan fönstret för att spara inställningarna.

Steg 5

Klicka på alternativet “Stäng” för att stänga Firefox-inställningsmenyn.

Stäng och starta om Firefox. Dina LAN-proxyinställningar tas bort och du kan nu kringgå LAN-proxyn för att surfa på Internet.

Google Chrome

Steg 1

Stäng alla Google Chrome-fönster utom det du använder för att göra ändringarna.

Steg 2

Klicka på menyknappen "Google Chrome" i den övre navigeringsmenyn för att visa menyalternativ.

Steg 3

Klicka på alternativet "Inställningar" för att öppna menyn Google Chrome Settings.

Steg 4

Klicka på "Visa avancerade inställningar."

Steg 5

Klicka på "Ändra proxyinställningar" i avsnittet Nätverk på skärmen Avancerade inställningar. Dialogrutan Ändra proxyinställningar för ditt operativsystem öppnas.

Steg 6

Klicka på fliken "Anslutningar" och klicka sedan på knappen "LAN-inställningar". Dialogrutan LAN-inställningar öppnas.

Klicka på "Använd en proxyserver för ditt LAN" och "Använd automatiskt konfigurationsskript" för att avmarkera kryssrutorna och klicka sedan på "OK". Du kan nu kringgå LAN-proxyservern för att surfa på Internet.