Så här ändrar du startbilden på en Garmin GPS

När du startar en Garmin GPS-mottagare visas företagets logotyp på skärmen medan enheten startar. En metod för att anpassa många Garmin GPS-enheter är att ändra startbilden till en personlig bild som laddats ner till enheten. Garmin GPS-mottagare stöder JPEG-bilder som du överför till enheten från en dator. Endast Garmin-mottagare som har programvaran Picture Viewer kan ändra startbilden.

Steg 1

Anslut USB-kabelns mini-USB-ände till Garmin GPS och USB-änden av kabeln till en USB-port på en dator.

Steg 2

Klicka på Windows "Start" -knappen, välj "Dator" och dubbelklicka på "Garmin" -enheten.

Steg 3

Dubbelklicka på "JPEG" -enheten för att se en lista över bilderna på din Garmin-enhet.

Steg 4

Dra bilden från datorn som du vill använda som startbild och släpp den i JPEG-fönstret.

Steg 5

Klicka på ikonen "Ta bort maskinvara säkert" i systemfältet och välj "Mata ut Garmin." Koppla ur GPS när "Säker att ta bort hårdvara" visas på skärmen.

Steg 6

Slå på Garmin GPS, välj "Verktyg" och klicka på "Bildvisare". En miniatyrlista med bilderna lagrade på enheten visas.

Steg 7

Tryck på miniatyren av bilden som du vill använda som startbild och tryck på "i" -symbolen i verktygsfältet.

Tryck på alternativet "Display at power on".