Hur man tar bort aktie-appar på iPhone eller iPad

Apple tillåter nu sina användare att radera lagerappar på iPhone eller iPad. Därför tillhandahåller vi nedanför listan över aktieappar som kan raderas och stegen för att ta bort aktieappar på iPhone eller iPad.

Radera lagerappar på iPhone eller iPad

Från och med iOS 10 tillät Apple sina enhetsanvändare att ta bort Stock-appar från iPhone eller iPad, om någon ville frigöra skärmutrymmet på Hemskärmen eller ta bort oanvända Stock-appar av någon annan anledning.

Men vid den tiden togs själva apparna inte bort från iPhone. Endast användardata som är länkade till apparna raderades, medan själva appen bara döljdes för synen och inte raderades från enheten.

Men med iOS 11 tillåter Apple faktiskt användare att radera många av apperna från iPhone eller iPad. I det här fallet kommer apparna faktiskt att tas bort från enheten.

Lista över lagerappar som kan tas bort på iPhone / iPad

Här är en lista över Apple-appar som kan tas bort på din iPhone eller iPad.

  1. E-post, kontakter, kalender, påminnelser, kartor, anteckningar, FaceTime, iTunes, väder, kalkylator, anteckningar, aktivitet
  2. iBooks, Nyheter, Podcast, Aktier, Tips
  3. Musik, TV, Hitta mina vänner
  4. Filer, titta på app, kompass, röstmemo, hitta mina vänner, fotobås, röstmemo.

Vad händer när du tar bort aktie-appar på iPhone

Även om det kan vara en bra idé att bli av med Stock-appar som du osannolikt kommer att använda på din iPhone, måste du också vara medveten om vad som händer när du tar bort vissa aktie-appar på iPhone eller iPad.

1. Om du tar bort Music-appen kanske du inte kan spela musik i din bil med Apple eller tredje part.

2. På samma sätt kommer att radera Podcast, iBooks och Maps att göra dessa appar inte tillgängliga med CarPlay.

3. Om din Apple Watch är ihopkopplad med iPhone, raderar du en Stock-app på iPhone också den från Apple Watch.

4. Du kommer inte att kunna få väder- och lageruppdateringar i meddelandecentret, om du tar bort väder- och lagerapparna på din iPhone.

5. Om du tar bort appen Kontakter är information om dina kontakter fortfarande tillgänglig i telefonappen.

6. Om FaceTime-appen tas bort kan du fortfarande ringa och ta emot FaceTime-samtal i Kontakter och Telefon-appen.

7. Du kommer inte att kunna ta bort Watch-appen från iPhone, om din iPhone är i par med Apple Watch. Du måste koppla bort Apple Watch med din iPhone innan du kan ta bort Watch-appen på din iPhone.

Radera lagerappar på iPhone eller iPad

Nu när du förstår vilka aktie-appar som kan raderas och vad som händer när du tar bort aktie-appar på iPhone kan du följa stegen nedan för att ta bort aktie-appar på iPhone eller iPad.

1. Tryck och håll in på Stock-appen som du vill ta bort på din iPhone eller iPad tills appen börjar vinkla.

2. Klicka sedan på X-ikonen som visas i det övre vänstra hörnet av aktie-appen som du vill ta bort från din iPhone (se bild nedan).

3. På popup-fönstret som visas klickar du på alternativet Ta bort för att bekräfta att du vill gå vidare och ta bort Stock-appen på din iPhone eller iPad.

Detta tar bort Stock-appen från Hem-skärmen och tar bort den valda Stock-appen helt från din iPhone.

Installera om aktieappar på iPhone eller iPad

Du kan följa stegen nedan för att återställa eller installera om raderade aktieappar på iPhone eller iPad, i fall du ändrar dig eller av misstag tar bort en viktig aktie-app.

1. Öppna App Store på din iPhone

2. Sök efter den raderade appen i App-butiken genom att skriva namnet i sökfältet.

3. Från sökresultaten trycker du på Cloud-ikonen bredvid appen (se bild nedan).

Obs: När appen har installerats på din iPhone igen, kan du se att samma app återställs på din Apple Watch.