Hur man fixar AirDrop fungerar inte på iPhone

Om Airdrop inte fungerar på din iPhone hittar du ett antal metoder nedan för att lösa problemet med att AirDrop inte fungerar på iPhone.

AirDrop fungerar inte på iPhone

AirDrop gör det väldigt enkelt att överföra filer, mappar, foton och videor mellan iOS- och macOS-enheter som stöds.

Emellertid kan AirDrop vara glitchy och användare är kända för att stöta på olika problem när de försöker använda AirDrop för första gången på sin iPhone.

Om AirDrop inte fungerar på din iPhone bör du kunna lösa problemet med någon av följande metoder enligt nedan.

1. Kontrollera enhetens kompatibilitet

För att kunna använda AirDrop-funktionen måste din iOS-enhet vara en iPhone 5 eller senare, iPad 4 eller senare eller en iPod 5th generation eller nyare.

På liknande sätt måste den andra enheten till vilken du försöker överföra data vara en AirDrop-kompatibel enhet.

Om du till exempel försöker AirDrop från iPhone till Mac måste Mac vara en 2012 eller senare version av Mac som kör den senare versionen av macOS.

2. Inaktivera begränsningar på AirDrop

Om AirDrop-alternativet verkar vara grått, är det troligt att AirDrop-funktionen har inaktiverats på din enhet under avsnittet "Tillåtna appar" i Inställningar för innehåll och integritet på din iPhone.

1. Klicka på Inställningar> Skärmtid> Innehåll och integritetsbegränsningar

2. Ange ditt fyrsiffriga skärmtidskod för när du marknadsförs.

3. Klicka på Tillåtna appar på skärmen för innehåll och integritet.

4. På nästa skärm, slå PÅ alternativet för Air Drop.

Efter detta Starta om din iPhone och se om problemet har lösts.

3. Stäng AV Stör inte läget

AirDrop fungerar inte om din iPhone placeras i Stör inte läge. Följ därför stegen nedan för att stänga av "Stör inte" -läget på din iPhone.

Klicka på Inställningar> Stör inte på> på nästa skärm, inaktivera Läget Stör ej genom att flytta växeln till AV-läge.

4. Tillåt alla

AirDrop ger dig möjligheten att dela data med "Endast kontakter" eller med "Alla".

Att välja AirDrop för att dela data med "Alla" är emellertid det bästa sättet att undvika komplikationer associerade med att begränsa AirDrop endast till kontakter.

Om du väljer alternativet att dela data med alla kan du också skicka eller ta emot data från dem som ännu inte finns i din kontaktlista.

1. Klicka på Inställningar> Allmänt> AirDrop

2. Klicka på Alla på AirDrop-skärmen.

Obs: Om du vill använda AirDrop i läget "Endast kontakter" måste du se till att både sändnings- och mottagningsenheterna är inloggade i iCloud.

E-post-ID eller telefonnummer som är kopplat till iCloud-kontot finns också i kontaktlistan för båda enheterna

5. Inaktivera personlig hotspot

AirDrop-funktionen fungerar inte, om personlig hotspot är aktiverad på din iPhone.

Klicka på Inställningar> Mobil> Personlig hotspot. Inaktivera Personal Hotspot på nästa skärm genom att flytta väljaren till OFF-läge.

6. Mjuk återställning av iPhone

Problemet med att AirDrop inte fungerar på iPhone kan vara relaterat till ett mindre tekniskt problem på din iPhone. Sådana mindre problem kan ofta fixas genom mjuk återställning av din iPhone.

1. Tryck och håll in ström- och hemknapparna samtidigt på din iPhone tills skärmen stängs av och sedan slås på igen igen och visar Apple-logotypen.

2. Släpp både ström- och hemknapparna så snart du ser den vita Apple-logotypen som visas på skärmen på din iPhone.

Obs: Tryck på Power + Volume Down-knapparna, för iPhone 7 och högre modeller av iPhone.

7. Slå på Bluetooth och WiFi

AirDrop använder Bluetooth-teknik för att hitta enheter i närheten och använder WiFi för trådlös dataöverföring mellan två Apple-enheter. Se till att både Bluetooth och WiFi är påslagen på din iPhone.

1. Klicka på Inställningar> WiFi> växla PÅ alternativet för WiFi.

2. Klicka på Inställningar> Bluetooth> växla PÅ alternativet för Bluetooth.

8. Kontrollera avståndet mellan enheter

Se till att enheten som du försöker AirDrop till är inom 9 meter från enheten från vilken du flyger från.

I vissa fall kan Bluetooth-mottagningen vara svagare än normalt eller blockeras av hinder (t.ex. betongväggar). I sådana fall kanske du måste flytta enheterna ännu närmare varandra.

9. Kontrollera andra enheter

Om du fortfarande inte kan få AirDrop att fungera på din iPhone, se till att den andra enheten som du överför eller tar emot AirDrop-data från är korrekt inställd för att använda AirDrop.

Om du försöker AirDrop från iPhone till Mac, se till att din Mac är korrekt inställd för att använda AirDrop. I detta avseende kan du hänvisa till den här artikeln: Hur man fixar AirDrop som inte fungerar på Mac.