Vad är diskret elektronik?

Diskret elektronik är en term med olika betydelser, beroende på sammanhanget. I allmänhet hänvisar det till enskilda och separata komponenter. Till exempel kan elektroniska kretsar byggas med integrerade kretschips som innehåller flera elektroniska enheter, eller med diskreta transistorer, motstånd och kondensatorer.

Diskreta komponenter i elektroniska kretsar

De flesta elektroniska enheter innehåller en blandning av diskreta komponenter och integrerade kretsar. Diskreta komponenter är större och dyrare men kan vara nödvändiga för att hantera relativt stora mängder kraft. Integrerade kretsar är mycket mindre och billigare och är det enda alternativet när komponenter måste vara nära varandra, till exempel transistorerna i ett display- eller processchip. Ljudförstärkarkretsar i billigare och mindre enheter som smartphones och klockradio använder integrerade kretsar, medan ljudförstärkarkretsar i hemmottagare av högre kvalitet använder diskreta komponenter.

Andra betydelser av diskret elektronik

Diskret elektronik kan också hänvisa till kretsdesign. Till exempel, i en ljudförstärkare, om varje ljudkanal är elektriskt isolerad och inte har några delade komponenter, är ljudkanalerna diskreta. En ljudmottagare som använder diskreta komponenter kommer också att ha diskreta kanaler, medan en mottagare som använder integrerade kretsar kan ha eller inte kan ha diskreta kanaler. På datorer kallas ljud- och videobearbetning på moderkortet integrerat, medan diskret ljud och video refererar till bearbetning på tilläggskort. Som en allmän regel möjliggör diskreta ljud- och grafikkort fler funktioner och högre kvalitet än integrerade komponenter till extra kostnad.