Hur man manuellt söker efter kanaler utan en styrenhet på en VIZIO

Om du har slut på batteri på din Vizio-fjärrkontroll eller om kontrollen inte fungerar mer kan du fortfarande söka efter kanaler manuellt på din Vizio TV. Du måste dock kunna komma åt "Meny" -knappen på TV: n, samt pil- och "Enter" -knapparna. Dessa knappar finns vanligtvis på TV: ns vänstra sidopanel. Knapparna du trycker på för att söka efter kanaler är identiska med de du trycker på när du använder en fjärrkontroll.

Steg 1

Tryck på "Input" -knappen flera gånger tills du väljer "TV" -ingången.

Steg 2

Tryck på "Meny" -knappen, tryck på pilknapparna "Upp" och "Ned" för att markera "TV" -menyn och tryck på "Meny" -knappen igen för att öppna TV-menyn.

Steg 3

Tryck på "Upp" och "Ned" pilknapparna för att välja "Tuner Mode" och tryck på "Vänster" och "Höger" pilknapparna för att välja "Kabel" eller "Antenn", beroende på vilken utrustning som är ansluten till din TV.

Tryck på pilknapparna "Upp" och "Ned" för att välja "Autosökning" och tryck på "Meny" -knappen för att söka efter alla kanaler som är tillgängliga i ditt område.