Hur man testar en ledningsnät

Ledningsnät används för att ansluta två eller flera föremål med en serie kablar i en bunt. När en av dessa enheter fungerar felaktigt är det bästa sättet att säkerställa att det finns rätt spänning och kontinuitet längs de enskilda ledningarna i en sele att använda en multimeter.

Testa spänning

Koppla bort änden på selen som matar enheten. Dra till exempel ut kontakten på baksidan av bilens in-dash-radio.

Ställ omkopplaren på multimetern till "DC" och ställ sedan in mätaren till det förväntade arbetsområdet. I en mobil miljö kommer det att vara mellan 11 och 16 volt DC.

Rör vid den svarta (negativa) ledningen till bar metall på fordonet och vidrör sedan den röda (positiva) ledningen till ledningarna i selen som behöver testas.

Vrid fordonet till "ACC" -läget med nyckeln. Observera avläsningen på mätaren. Den ska läsas inom intervallet 11-16 volt; oftast, 12-13.3.

Testa kontinuitet

Se till att strömmen till selen som matar enheten är frånkopplad.

Koppla loss båda ändarna av selen för testning.

Vrid omkopplaren till inställningen "motstånd" på multimetern. Denna inställning indikeras av en bild av en pil som pekar mot en positiv ("+") symbol.