Hur man visar bild i bild på en VIZIO HDTV

Vizio TV-apparater har både bild-i-bild-läge och bild-utanför-bild-läge. Den förstnämnda visar ingången från en annan videokälla i ett mindre fönster på skärmen, och den senare visar bilder från två videoingångar sida vid sida i samma storlek. Det är viktigt att notera att Vizio TV-apparater endast kan visa vissa typer av ingångar via PIP / POP-skärmen när TV-mottagaren används som den primära skärmen.

Steg 1

Tryck på "PIP" på fjärrkontrollen för att aktivera bild-i-bild-läge. Tryck på "PIP" igen för att aktivera bildläget utanför bilden. Tryck på "PIP" en gång till för att återgå till normal visning.

Steg 2

Tryck på "P.Size" för att välja storlek på PIP-fönstret. Du kan cykla från små till medelstora till stora och tillbaka igen.

Steg 3

Tryck på "P.Input" på fjärrkontrollen för att välja ingångskälla för PIP / POP-bilden. Om din huvudkälla är inställd på en TV eller AV-källa - AV inkluderar både S-Video och kompositvideo - så är PIP / POP-alternativen begränsade till videokällorna HDMI, RGB och Component. Observera att RGB är en datoranslutning.

Steg 4

Tryck på "P.Ch" på fjärrkontrollen för att ändra kanal på TV: n när TV: n är vald PIP / POP-källa.

Tryck på "P.Audio" för att växla från huvudljudet till PIP / POP-ljudkällan och tillbaka igen.