Positiva effekter av teknik på kommunikation

Den tekniska utvecklingen har haft en stark inverkan på hur samhället kommunicerar, särskilt med sin acceleration under de senaste århundradena. Från uppfinningen av telegrafen och telefonen till internetens tillkomst har tekniken gett människor verktyg för att inte bara hålla kontakten med varandra utan också uttrycka sina känslor och åsikter för en bredare publik än vad som annars hade varit möjligt.

Hålla kontakten

I mer än ett sekel nu har de tekniska framstegen fört världen närmare och underlättat kommunikationen över långa sträckor. Telegram är snabbare än bokstäver; telefonsamtal är i sin tur snabbare än telegram, liksom lättare och trevligare, eftersom de inte kräver något mellanrum och tillåter användare att höra varandras röst. Mobiltelefoner tar detta ett steg längre, så att människor kan ringa och prata med varandra oavsett var de befinner sig. Online-kommunikation av alla slag är den mest effektiva än, med e-post som en nästan omedelbar version av pappersbrevet; webbkameror, ihopkopplade med kommunikationsprogram som Skype, iChat eller Google Video Chat, gör det möjligt att se personen du pratar med snarare än att bara höra hans röst.

Göra affärer

Samma tekniska framsteg som har förenklat och förbättrat personlig kommunikation har också haft samma positiva effekter på affärer. Kommunikationen mellan kollegor är nära ögonblick oavsett om det finns några rum eller några länder ifrån varandra. Videokonferenser gör det möjligt för företag att ha arbetare utspridda över hela världen medan de fortfarande har effektiva möten och diskussioner. affärsnätverk underlättas av sociala medier och online-nätverk som är utformade speciellt för detta ändamål, till exempel LinkedIn. Viktigast är kanske att företag kan expandera bortom sin lokala marknad och få en bredare kundbas helt enkelt genom att upprätthålla en aktiv närvaro online.

Att övervinna funktionshinder

Tekniken har både förbättrat kommunikationen för funktionshindrade och gjort det möjligt där det tidigare inte var. Hörapparater ökar hörseln hos delvis döva, vilket gör det lättare att förstå tal, medan cochleaimplantat återställer hörseln till de helt döva. Talgenererande enheter ger människor med allvarliga talsvårigheter ett sätt att uttrycka sig: kanske den mest kända användaren av en sådan enhet är forskaren Stephen Hawking. Ytterligare tekniska framsteg kan resultera i funktionella gränssnittssystem för hjärn-dator, vilket återställer förmågan att kommunicera till människor som helt har tappat det, till exempel de som lider av låst syndrom.

Nå en bredare publik

När människors förmåga att kommunicera förbättras blir räckvidden för deras meddelanden större. Detta kan vara särskilt viktigt i politik och aktivism. Till exempel kan bilder och video som spelats in hemligt via en mobiltelefon snabbt och enkelt delas online via webbplatser som YouTube, vilket gör det svårare för förtryckande regimer att behålla kontrollen. sociala nätverk som Facebook och Twitter kan användas för att organisera och samordna möten och protester. Den egyptiska revolutionen 2011-2012 framkallades kraftigt av sociala medier.