Hur man fryser rader och kolumner i Excel

Om du vanligtvis arbetar med stora kalkylblad är det verkligen viktigt att du blir bekant med stegen för att frysa rader och kolumner i Excel.

Frys rader och kolumner i Excel

Som du måste ha märkt är kolumnrubrikerna synliga och syns inte längre när du bläddrar nedåt i ett Excel-kalkylblad.

Utan att kolumnrubrikerna är synliga blir det verkligen svårt att skriva in nya data i rätt kolumner eller granska och jämföra befintliga data.

En enkel lösning på detta problem är att helt enkelt frysa hela raden som innehåller kolumnrubriker. När detta är gjort kommer kolumnrubrikerna att frysas och kommer alltid att vara synliga när du bläddrar nedåt.

På samma sätt är det möjligt att frysa kolumner och även frysa både rader och kolumner samtidigt i Excel.

Obs: Frysning av rader eller kolumner har ingen effekt på utskriften, det påverkar bara hur arbetsbladet visas på skärmen.

1. Frys rader i Excel

Om du vill göra kolumnrubrikerna stillastående och alltid synliga när du bläddrar nedåt kan du följa stegen nedan för att frysa raden som innehåller kolumnrubriker.

1, 1. Välj raden (eller den första cellen i raden) som ligger precis under raden som innehåller kolumnrubrikerna.

1, 2. Klicka sedan på fliken Visa> klicka på Frysrutor och klicka sedan på alternativet Frysrutor i rullgardinsmenyn.

Detta kommer att frysa raden som innehåller kolumnrubriker och just denna rad kommer alltid att vara synlig när du bläddrar ner i kalkylbladet.

2. Frys kolumner i Excel

Om kalkylbladet sträcker sig över flera kolumner kanske du vill göra vissa kolumner / kolumner alltid synliga när du bläddrar åt sidan på kalkylbladet (höger eller vänster).

2, 1. Välj vilken cell som helst omedelbart till höger om kolumnen som du vill frysa. I vårt fall har vi valt Cell B2 för att frysa kolumn A som innehåller "Artiklar".

2, 2. Klicka sedan på fliken Visa> klicka på Frysrutor och klicka sedan på Frysrutor i rullgardinsmenyn.

Detta fryser kolumn A och den här kolumnen kommer alltid att vara synlig när du bläddrar i sidled på kalkylbladet

3. Frys både rader och kolumner i Excel

I vissa fall kanske du vill frysa raden som innehåller kolumnrubriker och även frysa den första kolumnen eller några valda kolumner i kalkylbladet.

För att frysa både rader och kolumner väljer du den cell som ligger till höger om kolumnen som du vill frysa och under raden som du vill frysa.

I vårt fall har vi valt Cell B2 för att frysa den andra raden som innehåller kolumnrubriker och även frys kolumn A som innehåller "Objekt".

När du har valt rätt cell klickar du på fliken Visa> Frysrutor> Frysrutor i rullgardinsmenyn.

Nu förblir raderna ovanför den valda cellen frusen när du bläddrar nedåt och kolumnerna till vänster om den valda cellen kommer också att vara frusna när du bläddrar åt sidan.

Frostskydda rader och kolumner Fönster i Excel

Du kan när som helst avfyra rader och kolumner i Excel genom att klicka på fliken Visa> Frysrutor> Avfrysningspaneler i listrutan.

De frusna raderna eller kolumnerna kommer att bli fria och de kommer inte längre att vara frusna eller stillastående när du rullas upp eller ner.

Frysrutor finns inte i Excel

Du kanske stöter på ett problem där alternativet Freeze Panes inte är tillgängligt, visas grått eller inte fungerar. Det här problemet är vanligtvis relaterat till att kalkylbladet är i "Sidlayout" -vy.

För att åtgärda det här problemet klickar du på fliken Visa och klickar sedan på Normal eller Förhandsgranska sidan.

Freeze Panes-alternativet kan också inaktiveras på grund av att arbetsboken är i skyddat läge.

Problemet har dock rättats i nyare versioner av Microsoft Excel och du kommer bara att lösa problemet när du arbetar med filer som skapats med en äldre version av Excel (äldre än Excel 2013).