Hur man tar reda på om en iPhone 4 är 8 GB eller 16 GB

Du kan avgöra om en iPhone 4 har 8 GB, 16 GB eller 32 GB lagringsutrymme genom att kontrollera dess kapacitet i menyn "Inställningar". Till skillnad från vissa tidigare versioner av iPhone märker inte iPhone 4 tydligt sin lagringskapacitet på baksidan av enheten. Kontroll av iPhone 4: s kapacitet utan att referera till serienumret kräver att enheten slås på, men iOS anstränger sig inte för att dölja enhetens använda, tillgängliga och totala lagringsutrymme.

Steg 1

Slå på iPhone och gå till startskärmen.

Steg 2

Tryck på ikonen "Inställningar".

Steg 3

Välj avsnittet "Allmänt" från det tredje alternativklustret.

Steg 4

Tryck på alternativet "Om" som finns högst upp i inställningsmenyn "Allmänt".

Steg 5

Rulla ner i listan och leta efter avsnittet "Kapacitet".

Kontrollera numret till höger om "Kapacitet". Om antalet är mindre än 8 GB är telefonen en 8 GB-modell. Om kapaciteten är större än 8 GB och mindre än 16 GB är det en 16 GB-modell. Om kapaciteten är större än 16 GB är iPhone 4 en 32 GB-modell.