Så här felsöker du högtalarproblem på vinkelfärgen

Barnes & Noble Nook Color eReader har ljudfunktioner som inkluderar att spela musikfiler, aviseringar och andra ljudfiler. Ofta kan justering av Nook Colors ljudinställningar lösa alla ljudproblem som kan uppstå när du lyssnar på dessa filer. Ibland kan ytterligare felsökning, inklusive återställning av enheten och uppdatering av programvaran, vara nödvändig. Om problemet kvarstår kan du behöva kontakta Barnes & Noble för ytterligare support.

Steg 1

Kontrollera att högtalarvolymen för Nook Color inte är avstängd. Öppna inställningsskärmen och tryck på “Ljud” från de tillgängliga alternativen. Om alternativet Mute har en markering bredvid det, tryck på kryssrutan för att avmarkera det här alternativet.

Steg 2

Justera ljudinställningarna genom att höja eller sänka volymen. Öppna inställningsskärmen och tryck på “Ljud” från de tillgängliga alternativen. Tryck på “Media Volume” och dra skjutreglaget till önskad volymnivå. Ett ljud spelas upp för att indikera aktuell volym. Tryck sedan på “OK” för att återgå till skärmen Ljudinställningar. Tryck på “Meddelandevolym” för att konfigurera volymen för systemaviseringar, t.ex. en varning om låg batterinivå. Dra skjutreglaget tills provljudet spelas upp på önskad volymnivå och tryck sedan på “OK”.

Steg 3

Återställ Nook Color genom att trycka ner strömbrytaren och hålla den nere i 20 sekunder. Släpp strömbrytaren och håll den intryckt i två sekunder för att slå på enheten. Om ljudet spelas upp efter återställningen men slutar spela när det vaknar från viloläge kan detta indikera ett program- eller maskinvaruproblem.

Installera den aktuella programuppdateringen på din Nook Color. Uppdateringar installeras automatiskt med hjälp av Wi-Fi-anslutningen. Slå på Wi-Fi och låt uppdateringen installeras eller ladda ner uppdateringen till din dator och följ instruktionerna för manuell installation. Kontakta Barnes & Noble om problemet kvarstår.