Hur man skriver Umlaut Letters på en iPhone

När du skriver något med din iPhone och behöver skriva ett ord som kräver en paraply, till exempel en tysk term, kan du använda enhetens virtuella tangentbord för att producera rätt tecken. En paraply är ett par punkter som visas ovanför en vokal, till exempel ett "A" eller ett "U". Du måste ta ett extra steg medan du skriver på din iPhone för att få åtkomst till tecken med accent, till exempel de som använder paraplyer.

Steg 1

Tryck på iPhone: s "Hem" -knapp för att gå till startskärmen.

Steg 2

Tryck på ikonen "Anteckningar" för att använda iPhones inbyggda app för att skriva anteckningar.

Steg 3

Tryck på "+" -tecknet för att skapa ett nytt dokument. Det virtuella tangentbordet visas.

Steg 4

Tryck på tangenten för vokalen som du vill skriva med en paraply. Tryck till exempel på bokstaven "U" och håll den intryckt tills bokstavens meny för accentalternativ visas.

Skjut fingret över alternativen för att välja bokstaven med en paraply ovanför och släpp sedan fingret för att skriva ett "U" med ett paraply.