Hur man använder Concatenate-funktion i Excel

I den här artikeln tittar vi på hur man effektivt kan använda Concatenate-funktionen i Excel för att kombinera innehållet i flera celler eller lägga till prefix och suffix till en grupp celler i Excel-arbetsblad.

Använd Concatenate-funktion i Excel

Concatenate-funktionen i Excel används mest för att sammanfoga eller kombinera innehåll i flera celler till en enda cell.

Om du till exempel har ett kalkylblad som innehåller de första namnen i en kolumn och de andra namnen i en annan kolumn kan du använda Concatenate-funktionen för att kombinera de första och andra namnen i en tredje kolumn.

Concatenate-funktionen kan användas för att sammanfoga upp till 255 strängar som innehåller upp till maximalt 8192 tecken, vilket gör den verkligen användbar i komplexa kalkylblad.

Förutom att kombinera innehåll kan Concatenate-funktionen också användas för att lägga till prefix och efterfix till en grupp celler i Excel.

Syntax för Concatenate-funktion

Funktionen Concatenate förenar textsträngar i en textsträng och syntaxen för Concatenate-funktionen i Microsoft Excel är som anges nedan.

CONCATENATE (text1, text2, ... text_n)

text1, text2, etc. kan vara textsträngar, siffror eller enscellsreferenser.

Kombinera innehållet i flera celler med hjälp av sammansatt funktion

Låt oss ta upp ett Excel-kalkylblad med "Förnamn" på studenter i kolumn A och "Andra namn" i kolumn B.

Nu är uppgiften att kombinera första och andra namn, för att skriva fullständiga namn på alla elever i kolumn C.

För att kombinera första och andra namn skriver du = Concatenate (A4, ”“, B4) och trycker på enter-tangenten på tangentbordet på din dator.

Obs: ”” används i ovanstående formel för att skapa ett mellanrum mellan det första och det andra namnet.

När du kombinerar det första och det andra namnet i den första cellen kan du snabbt kombinera alla återstående celler genom att dra ner formeln för alla nödvändiga celler.

Använd Concatenate-funktionen för att lägga till prefix till grupp av celler i Excel

Låt oss i detta fall anta att du har läkarnas namn i ett Excel-arbetsblad och uppgiften är att lägga till ett gemensamt prefix "Dr." framför alla namn i kolumn A.

För att lägga till prefix skriver du = Concatenate ("Dr.", A4) och trycker på enter-tangenten på tangentbordet på din dator.

Tips: I stället för att skriva A4 i formeln ovan kan du flytta markören till A4-cellen

När prefixet har lagts till i den första cellen kan du snabbt lägga till detta vanliga prefix till alla återstående celler i Excel-arbetsbladet genom att dra formeln till alla återstående celler.

Lägg till suffix i Excel med hjälp av Concatenate-funktion

Efter att ha lagt till prefixet (Dr.), låt oss nu anta att du också måste lägga till ett gemensamt Suffix “PHD.” till slutet av alla namn i kolumn B.

För att lägga till suffix, placera markören i kolumn C och skriv = Concatenate (B4, ”PHD.”) Och tryck på Enter-tangenten på datorns tangentbord.

När du har lagt till Suffix i den första cellen kan du snabbt lägga till Suffix till alla celler genom att dra formeln till alla återstående celler.