Vad står CRT och LCD för?

Akronymer. De är mycket kortfattade i konversation när du vet vad de står för, men när du inte vet vad de menar kan akronymer orsaka mycket förvirring. När det gäller CRT och LCD hänvisar dessa akronymer till två olika typer av skärmar och hänvisar till hur skärmen fungerar.

Katodstrålerör

CRT står för Cathode-Ray Tube. Det är en äldre typ av bildskärmsteknik som går tillbaka mer än ett decennium. Om du kan föreställa dig en gammaldags dator med ett stort fodral kan du föreställa dig en CRT-skärm. För att skapa en bild på en CRT-bildskärm utformade forskare systemet för att dra nytta av attraktionen mellan negativt laddade katoder och positivt laddade anoder när el införs. När du gör det skjuts ljusstrålar mot en skärm som är belagd med fosfor. Denna fosfor kan visa ljus i olika färger, och systemet utnyttjar denna förmåga att skapa en bild.

LCD-skärm

LCD står för Liquid Crystal Display. En storbilds-TV som kan monteras och ligga platt mot väggen är ett exempel på en LCD-skärm. På LCD-skärmar finns det ett rutnät av små, färgglada celler gjorda av flytande kristaller. När ett ljus lyser vid denna matris aktiveras vissa celler för att göra färger för att skapa den bild du ser på en TV eller datorskärm.