Hur du åtgärdar Err_Connection_Reset-fel i Chrome Browser

ERR_CONNECTION_RESET Fel i Chrome indikerar att något på din dator, nätverk eller webbläsare orsakade ett avbrott och anslutning Återställ. Nedan hittar du stegen för att fixa ERR-anslutning återställningsfel i Chrome-webbläsaren på en Windows-dator.

Err_Connection_Reset-fel i Chrome

I många fall kan Err_Connection_Reset Error i Chrome-webbläsaren åtgärdas genom att uppdatera webbsidan, starta om datorn och starta om routern / modemet.

Men om felet inte försvinner kan du prova andra metoder som anges nedan.

1. Starta om datorn och modemet / routern

Det första steget är att starta om datorn och ladda om webbsidan som du försökte komma åt.

Om du fortfarande får Err_Connection_Reset Error, stäng av modemet / routern och koppla bort det helt från strömkällan.

Vänta i 60 sekunder, anslut routern / modemet till strömkällan och starta om den.

2. Rensa webbläsarens cache

Nästa steg skulle vara att rensa Chrome-webbläsarens cache och historik genom att klicka på 3-punkts Chrome-menyikonen> Fler verktyg> Rensa webbläsningsdata.

På nästa skärm väljer du All Time som "Tidsintervall" och rensar webbläsningshistorik, Cookies och cachelagrade bilder genom att klicka på Rensa data-knappen.

När du har rensat webbläsarens cache kan du försöka komma åt samma webbsida igen.

3. Tillåt Chrome via Windows Defender Firewall

Ibland kan Windows Defender Firewall på din dator hamna Googles Chrome-webbläsare. Se därför till att Google Chrome-webbläsaren inte blockeras av brandväggen på din dator.

Klicka på Start-knappen> Inställningsikon> Uppdatering och säkerhet.

På skärmen Uppdatering och säkerhet klickar du på Windows Säkerhet i sidmenyn och klickar sedan på brandvägg & nätverksskydd i det högra fönstret.

På nästa skärm, bläddra nedåt och klicka på Tillåt en app via brandväggslänken.

Markera den lilla rutan bredvid Google Chrome på nästa skärm.

Obs: Om du inte är inloggad på administratörskonto måste du klicka på knappen Ändra inställningar och ange ditt administratörslösenord.

4. Kör kommandon för felsökning av nätverk

Nästa alternativ skulle vara att fixa nätverksanslutningsproblem på din dator genom att köra felsökningskommandon för nätverket.

Högerklicka på Start-knappen> Kommandotolken (Admin)

I fönstret Kommandotolken skriver du följande kommandon (i samma ordning) och trycker på Enter-tangenten efter vart och ett av dessa kommandon.

  1. netsh winsock återställning
  2. netsh int ip återställning
  3. ipconfig / release
  4. ipconfig / förnya
  5. ipconfig / flushdns
  6. ipconfig / registerdns

Efter att ha kört kommandona ovan, skriv Exit och tryck på Enter-tangenten för att stänga kommandotolken-fönstret.

Starta sedan om datorn och se om du fortfarande får ERR_CONNECTION_RESET-fel i Chrome-webbläsaren.

5. Inaktivera proxyservrar

En annan rekommenderad lösning för att fixa nätverksanslutningsproblem på en Windows-dator är att inaktivera proxyservrar.

Klicka på Start-knappen> Inställningsikon> Nätverk och Internet.

På nästa skärm klickar du på Proxy i sidmenyn och inaktiverar alternativet för att automatiskt upptäcka inställningar under Automatisk proxyinställning.

På samma skärm, bläddra nedåt och inaktivera Använd ett proxyserveralternativ under manuell proxysektion.

6. Återställ Chrome Browser

Err_Connection_Reset-fel i Chrome kan också orsakas av webbläsarutvidgningar eller ändring av webbläsarinställningarna. Detta kan enkelt åtgärdas genom att återställa Chrome-webbläsaren.

Klicka på Chrome-menyikonen med tre punkter> Inställningar.


På skärmen Inställningar bläddrar du ner till botten och klickar på alternativet Avancerat.


Rulla ner mer och klicka på Återställ inställningar.

Klicka på Återställ på popup-fönstret som visas.

När Chrome Browser har återställts kan du försöka komma åt webbsidan och se om du fortfarande får Err_Connection_Reset Error i Chrome browser.

7. Avaktivera antivirusprogram tillfälligt

Om ingen av ovanstående metoder hjälper, avaktivera Antivirusprogrammet tillfälligt på din dator för att se till att webbsidan eller Chrome-webbläsaren inte blockeras av antivirusprogrammet installerat på din dator.

Högerklicka på Antivirus-programikonen i systemfältet och klicka på Inaktivera automatisk skydd.

Välj sedan den tidsperiod som du vill inaktivera Antivirusprogram till och klicka på OK.

Obs: Se till att du väljer den lägsta tiden för att inaktivera antivirusprogram på din dator

När antivirusprogram är inaktiverat kan du försöka öppna webbsidan och se om du kan komma åt webbsidan utan att träffa några felmeddelanden i Chrome-webbläsaren.

Om webbplatsen som du försöker komma åt är pålitlig kan du tillåta åtkomst till webbplatsen (om programmet har ett alternativ att göra det) eller ta bort Antivirus-programmet från din dator och installera om det igen.